PETRA

Petra Van pellicom

OPLEIDINGEN 

 • Vrije Universiteit Brussel (juni 2019-onderscheiding): Gerontoloog: Master in Management, Care and Policy in Gerontology: universitair geschoolde wetenschapper gespecialiseerd in het ouder worden van de mens in alle mogelijke aspecten: psychologisch, sociaal, biologisch, mentaal, economisch en maatschappelijk 
 • Opleiding rouwtherapie (4-daagse Johan MAES)
 • Opleiding palliatieve zorg KASA, Antwerpen (1994-1995)
 • Instituut voor Multidimentionele Psychologie ( 1990- 1994): Therapeut Gestalt en Psychosynthesebenadering
 • Sociale Hogeschool KVMW Gent  (1984-1987):  Maatschappelijk assistente  

ERVARING 

Psychotherapeut met eigen praktijk in Mechelen sinds januari 2015 

 • Gespecialiseerde individuele begeleiding voor mantelzorgers met vragen rond draagkracht en draaglast, grenzen bewaken, hulp bij inzichten in de dynamiek van de speciale band tussen mantelzorger en oudere
 • Rouwbegeleiding (alle leeftijden)
 • Groepsbegeleiding van mantelzorgers (2015 en 2017) in samenwerking met Sociaal Huis Mechelen
 • Begeleiding van ouderen, omgaan met depressie, dementie en rouwbegeleiding (huisbezoeken zijn ook mogelijk)
 • Informatiesessies doorheen het Vlaamse land zowel voor mantelzorgers als professionele zorgverleners (o.a. voor Samana)                        - - ° 

 

Expert Zorgbeleid bij Familiehulp vzw Mechelen van 2018 tot heden

 • Vanuit referentiedomeinen palliatieve zorg, oncologische zorg, psychische kwetsbaarheid en kansarmoede intern advies en ondersteuning bieden aan medewerkers van de thuiszorgdienst Familiehulp op provinciaal niveau (Antwerpen). Dit kan in de vorm van vorming, coaching, intervisie of supervisie in individueel contact of in de zorgteams.
 • Expert wat betreft reglementering cliëntbijdrage en indicatiestelling Bel-foto
 • Erkend trainer voor BelRAI Screener (2021-2022) 

 

Maatschappelijk assistente in woonzorghuis Ambroos te Hofstade (2011- 2018)

 • Kaderfunctie als verantwoordelijke sociale dienst van het woonzorgcentrum : intakegesprekken met mantelzorgers en ouderen over kortverblijf of langdurig wonen, dagcentrum, serviceflats en assistentiewoningen. Rondleidingen begeleiden, beheren van wachtlijst, advies rond scharniermomenten van thuiszorg naar definitief wonen in een woonzorgcentrum
 • Klachtenbehandelaar
 • Vertrouwenspersoon 

 

Maatschappelijk assistente bij Christelijke Mutualiteit Mechelen (1988- 2011) 

 • Administratieve en sociale begeleiding en ondersteuning van mensen geconfronteerd met ziekte, handicap of ouderdom en hun mantelzorgers

 

Vrijwilliger bij Rode Kruis Vlaanderen DSI sinds maart 2011 

 • Individuele begeleider voor wie betrokkenen is bij rampen in België

         DSI heeft oog voor alle betrokkenen van een ramp, naast gewonden is er intensieve begeleiding van niet-gewonde slachtoffers, familieleden              en verwanten. Een kwaliteitsvolle en intensieve interne vorming werd gevolgd

 

Medeauteur van het boek ‘Meisjes van 50 & meer’ (Christel Geerts red.) 2020 

 •  Auteur van een diepgaand wetenschappelijk hoofdstuk (hfdst 5) over de zorg voor ouderen en de risico’s van oudermisbehandeling, naast de typische kenwerken, valkuilen en uitdagingen van mantelzorgers gezien vanuit de rol van de vrouw in onze hedendaagse maatschappij